infoglasbeni desno
Prikazovanje prispevkov po oznaki: festival - infoglasbeni.net

Odbor festivala je med prijavljenimi na razpis izbral in objavil seznam nastopajočih ansamblov na jubilejnem 40. Festival »ŠTEVERJAN 2010«, ki bo 2., 3. in 4. julija 2010. Letošnji festival ima dva tekmovalna večera, 2. in 3. julija 2010 ob 20.30. Finalni del pa bo v nedeljo, 4. julija ob 17. uri v Formentinijevem parku v Števerjanu. Napovedovalca bosta Jasna KULJAJ in Janez DOLINAR.

Na festivalu bodo sodelovali tudi številni ansambli z našega področja. Tako bomo v dveh tekmovalnih dnevih lahko videli in slišali kar 12 ansamblov z dolenjske, belokranjske in kočevske regije. Še posebej je spodbudno, da sodelujejo tudi mladi ansambli, ki tako pridobivajo dragocene izkušnje, se kalijo in napredujejo.

Vrstni red nastopajočih ansamblov na festivalu Števerjan 2010

PETEK, 2. julija 2010                                                                        SOBOTA, 3. julija 2010

1. Ans. SREDENŠEK SEKSTET iz Velenja

1. Ans. BRATOV AVBREHT iz Velenja

2. Ans. OTOŠKI CVET z Žihovega sela

2. Ans. ALPSKI MUZIKANTJE iz Golnika

3. Ans. ZDOMARJI iz Ribnice

3. Ans. TRIO MOTO iz Domžal

4. Ans. KOLOVRAT iz Ljubljane

4. GIANNI RIJAVEC in ZIDANŠKI KVINTET s Trnovega

5. Ans. MINUTKA iz Štor

5. Ans. ŠALJIVCI iz Limbuša

6. Ans. ERAZEM s Predjamskega gradu

6. Ans. ISKRICE iz Laškega

7. Ans. PERKMANDELJCI iz Hrastnika

7. Ans. KARIZMA z Velikih lok

8. Ans. JURČKI s Horjula

8. Ans. VIKEND iz Velenja

9. Ans. SLOVENSKI POZDRAVI z Bleda

9. Ans. KORENIKA S PEVCI iz Šmihela

10. Ans. BISERI iz Pivke

10.  Ans. RIBNIŠKI PUŠELJC iz Ribnice

11. Ans. TAIMS z Opčin

11. Ans. GORJANSKI ODMEV iz Novega mesta

12. Ans. SIJAJ iz Sevnice

12. Ans. AZALEA z Brusnic

13. Ans. JERNEJA KOLARJA iz Artič

13.Ans. BAJTARJI iz Selške doline

14.Ans. GADI iz Dol pri Ljubljani

14.Ans. KRAJCARJI iz Braslovč

15.Ans. JAN KVINTET z Grosuplja

15.Ans. ČEPON s Horjula

16. Ans. PROSEN s Horjula

16.Ans. VIHAR iz Slovenj Gradca

17.A ns. STARE SABLJE z Dravograda

17. Ans. DOLENJSKI ZVOKI s Straže

18. Ans. CEGLAR z Velikega Gabra

18. Ans. TOPLIŠKA POMLAD z Dolenjskih toplic

19. Ans. DEŽUR iz Novega mesta

19. Ans. NEBO iz Šentjerneja

 

20. Ans. DONAČKA z Rogatca

KOMISIJA ZA GLASBO:

Jože BURNIK, Mihael CORSI, Danilo ČADEŽ, Jan LEOPOLI, Bertl LIPUSCH, Tullio MOŽINA, Denis NOVATO, Matej PINTAR (Predsednik komisije)

KOMISIJA ZA BESEDILO:

Milan JEŽ, Leonard KATZ, Franka PADOVAN, Martina VALENTINČIČ

NAGRADE:

Nagrada za najboljši ansambel Festivala in trofej društva »F.B. Sedej«  €  1.500,00

Nagrada občinstva             €     600,00

Nagrada za kvintet              €     400,00

Nagrada za trio                    €     400,00

Nagrada za melodijo         €     400,00

Nagrada za besedilo         €     200,00

Nagrada za debitanta         €     200,00

SCENA:

Jože NAPOTNIK

OZVOČENJE:

Mice KAROV in Niko KLANJŠČEK

ODBOR FESTIVALA:

Matej PINTAR (predsednik društva F.B. Sedej), Mihael CORSI, Niko DI BATTISTA, Aljoša DORNI, Marjan in Martin DRUFOVKA, Andrejka, Filip in Jurij HLEDE, Evgen in Simon KOMJANC, Florjan LANGO, Marko LUTMAN, Gianni MANIÀ, Franka PADOVAN, Nikolaj PINTAR, Igor ŠKORJANC, Janez TERPIN.

Več  o samem Festivalu in o vseh dosedanjih Festivalih lahko dobite na spletni strani društva »Frančišek B. Sedej« 
http://www.sedej.org/

Več o razpisu

Objavljeno v Narodno zabavna

Javno podjetje Ekološka družba Šentjernej d.o.o. objavlja podaljšanje razpisa za sodelovanje na Festivalu narodno-zabavne glasbe za veliko nagrado Dolenjske, Šentjernej 2010. Da bi avtorjem in izvajalcem omogočili optimalno pripravo za prijavo na omenjeni festival zaradi dopustniškega obdobja, podaljšujemo razpisani rok za prijavo do 25.8.2010. Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo na naslov

JAVNO PODJETJE EDŠ - EKOLOŠKA DRUŽBA, d.o.o. ŠENTJERNEJ

TRG GORJANSKEGA BATALJONA 2

8310 ŠENTJERNEJ

prispele s poštnim žigom vključno z datumom 25.8.2010. Vse ostale določbe razpisa ostanejo nespremenjene in jih najdete na uradni spletni strani Občine Šentjernej in JP EDŠ d.o.o.

http://www.jp-eds.si

Info na tel: 041/859-016 Robert Malnar ali 041/629-555 Jani Lipičnik

Objavljeni je javni razpis za 2. Festival narodno zabavne glasbe za Veliko nagrado Dolenjske 2010, ki bo 16. in 17. oktobra 2010 v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju. Rok oddaje prijav je podaljšan do 25.8.2010.

Festival bo potekal v dveh starostnih kategorijah in sicer prvi večer za mlade in drugi večer za odrasle izvajalce. Med mlade izvajalce sodijo tisti ansambli, katerih povprečna starost članov bo na dan festivala manjša ali enaka 18 let. Med odrasle izvajalce pa sodijo tisti ansambli, katerih povprečna starost njihovih članov bo na dan festivala večja od 18 let.

Vsaka skladba je lahko dolga največ tri minute in pol. Na odru lahko izbran ansambel nastopi z največ devetimi člani, oziroma izvajalci. Vsak ansambel lahko sodeluje z dvema skladbama, ki morata biti narodno-zabavna polka ali valček. Ena od dveh skladb mora biti še neobjavljena. Avtorji lahko prijavijo neomejeno število tovrstnih skladb. 

Prijavitelji morajo poslati:

 • - tonski zapis skladbe izključno na zgoščenki (demo posnetek),
 • - notni zapis skladbe, (ni obvezen, je pa željen)
 • - besedilo skladbe,
 • - fotografijo izvajalca,
 • - kratko biografijo izvajalca,
 • - naslov in telefonsko številko osebe za stik,
 • - naslov morebitnega založnika,
 • - podpisano soglasje izvajalcev in morebitnega založnika, da lahko organizator posname pesem na fonogram za promocijske namene festivala in soglasje, da se pesem brez plačila honorarja lahko uvrsti na morebitni fonogram ali videogram s skladbami z izborov ali kompilacijski fonogram ali videogram s pesmimi s predhodnih ali bodočih izborov,
 • - podpisano izjavo avtorjev glasbe in besedila za še neobjavljeno skladbo, s katero le-ti zagotavljajo, da gre za njihovo izvirno delo ter da v zvezi s tem sprejmejo vso moralno in materialno odgovornost za morebitne zahtevke tretjih oseb in škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpel organizator tega festivala,
 • - podpisano izjavo za še neobjavljeno skladbo, s katero vsi avtorji in izvajalci zagotavljajo, da skladba še nikdar ni bila objavljena ali kakorkoli javno predvajana,
 • - podpisano izjavo, s katero vsi avtorji in izvajalci ter morebitni založnik zagotavljajo, da se strinjajo s pogoji, objavljenimi v tem razpisu in Pravilnikom izbiranja prijavljenih skladb za sodelovanje na Festivalu narodno-zabavne glasbe za veliko nagrado Dolenjske Šentjernej 2010.
 • Slednjih šest točk mora biti izpolnjenih na obrazcu, ki je objavljen na zadnji strani tega razpisa.

   Vse prijave morajo prispeti na naslov:

  JAVNO PODJETJE EDŠ - EKOLOŠKA DRUŽBA, d.o.o. ŠENTJERNEJ

  TRG GORJANSKEGA BATALJONA 2

  8310 ŠENTJERNEJ

  ZA FESTIVAL NARODNO-ZABAVNE GLASBE ZA VELIKO NAGRADO DOLENJSKE, ŠENTJENEJ 2010

  Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo na omenjeni naslov in z vsemi zahtevanimi prilogami prispele s poštnim žigom vključno z datumom žiga 31. JULIJ 2010.

  Poslani material bo organizator prijaviteljem, ki ne bodo izbrani za sodelovanje na prireditvi »FESTIVAL NARODNO-ZABAVNE GLASBE ZA VELIKO NAGRADO DOLENJSKE, ŠENTJERNEJ 2010«, vrnila brez dodatne obrazložitve.

  Prispele prijave bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje organizator.

  Strokovna komisija bo izmed prijavljenih izbrala najmanj deset in največ dvanajst najustreznejših neobjavljenih skladb za vsako starostno kategorijo, ki bodo predstavljene na festivalu 16. in 17. oktobra 2010 v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju.

  Vsi izvajalci v tekmovalnem delu bodo igrali in peli v živo. Prepovedana je uporaba elektronskih glasbil in pripomočkov.

  Za skladbe, ki bodo uvrščene v finalno sklepno prireditev bo organizator podelil devet nagrad:

  -          najboljša melodija po oceni strokovne komisije

  -          najboljše besedilo po oceni strokovne komisije

  -          najboljša priredba (aranžma) po oceni strokovne komisije

  -          tretja najboljša  izvedba po oceni strokovne komisije

  -          druga najboljša  izvedba po oceni strokovne komisije

  -          prva najboljša izvedba po oceni strokovne komisije

  -          tretja nagrada občinstva

  -          druga nagrada občinstva

  -          prva nagrada občinstva

  Javni razpis velja od dneva objave do vključno 31. julija 2010.

  Organizator nastopajočim in avtorjem ne krije dejanskih stroškov, nastalih ob snemanju prijavljenih in izbranih skladb.

   

  Direktorica: Majda Kavšek

  Producent festivala: Jani Lipičnik in Robi Malnar

   

  JAVNI RAZPIS ZA FESTIVAL NARODNO-ZABAVNE GLASBE ZA VELIKO NAGRADO DOLENJSKE, ŠENTJERNEJ 2010

   

  Objavljeno v Narodno zabavna

  V nedeljo, 9.5., je v Podnanosu potekal predizbor za festival Vurberk, ki bo v soboto, 19. junija 2010 na grajskem dvorišču na Vurberku. Izmed 21. ansamblov, ki so se predstavili na predizboru, je komisija izbrala 8 finalistov. To so naslednji ansambli:
  Biseri (Pivka),
  Navdih (Šmartno ob Paki),
  Topliška pomlad (Dolenjske Toplice),
  Povratniki (Ivančna Gorica),
  Naveza (Jarenina),
  Ceglar (Veliki Gaber).
  Polka punce (Ljubečno pri Celju) in
  Gorski cvet (Vipava).

  Na predizboru je nastopilo le 18 ansamblov, saj ansambli Ni da ni, Kolovrat in Odpev niso nastopili na predizboru.

  Komisija je neposredno, brez preizkusa uvrstila: ansambel Vigred (Laško), ansambel Vihar (Slovenj Gradec), ansambel Čar (Gornji grad), Krajcarje (Braslovče), ansambel Prosen (Žažar pri Horjulu) in ansambel Akordi (Prestranek pri Postojni).

  Se vidimo na Vurberku, 19. junija!

  http://www.narodnjak.si/index.php?act=novice&cid=1&novica_id=3882

  Objavljeno v Narodno zabavna

  Na JAVNI NATEČAJ za FESTIVAL ETNOGLASBE ETNOKOSTEL 2010, ki ga je Zavod za kulturo in turizem Kostel razpisal v sklopu kulturno-etnološke prireditve »Tamburanje va Kostele« je prispelo 19 skladb.

  Izborna komisija Festivala Etnokostel 2010 je pregledala prispele skladbe in ugotovila, da so po glasbeni plati dobre in prijetne. Žal pa se večina skladb oddaljuje od zastavljenega koncepta festivala. Zato komisija ni opravila izbora skladb in je predlagala organizatorju, da iz navedenih razlogov festival odpove. 

  Organizator se s predlogom komisije strinja, saj obstajajo tudi drugi tehtni razlogi, ki potrjujejo, da je potrebno festivalski koncept prenoviti in sprejeti določene novosti, spremenjen koncept pa bi bil morebiti bolj zanimiv tako za izvajalce in avtorje, kot tudi publiko in medije. Predvsem bi želeli poudariti neprofesionalni odnos vodstva nacionalne RTV SLO, ki festival Etnokostel že dve leti zavaja z lažnimi informacijami o predvajanju in za to nima opravičila. Še manj pa nosi kakršne koli posledice. Takšnega odnosa nacionalne RTV SLO si naši demografsko ogroženi obmejni kraji, ki ustvarjajo bogato kulturno dediščino, prav gotovo ne zaslužijo.

  Tudi Ministrstvo za kulturo do sedaj ni pokazalo razumevanja za naš festival in je projekt označilo kot pomemben zgolj na širšem lokalnem nivoju, ki pa ne omogoča dostopnosti na nacionalnem nivoju, kar je po našem mnenju popolnoma nesprejemljivo in krivično, vsekakor pa pomeni veliko finančno obremenitev zgolj za lokalno skupnost.

  Vsem izvajalcem, avtorjem in ostalim sodelujočim se zahvaljujemo za vložen trud in  dosedanje sodelovanje ter se iskreno opravičujemo za nastalo situacijo. O vseh informacijah o novem konceptu festivala in o tem, kdaj bo festival zopet zasijal v novi kvaliteti (najverjetneje bomo festival v izogib logističnim težavam preselili v Hišo tradicije, ki bo imela tudi kulturno dvorano in bo predvidoma zgrajena leta 2012), boste pravočasno obveščeni. 

  Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni, 

  Tina Južnič
   v.d. direktorica
  Zavoda za kulturo in turizem Kostel 

  p.s.

  Če nam bo uspelo, bomo letos v okviru praznika Občine Kostel, povabili k sodelovanju vse dosedanje zmagovalce festivala Etnokostel in tako slovesno zaključili prvo poglavje razvoja našega festivala.  

  Objavljeno v Etno glasba

  Znanih je dvanajst udeležencev letošnjega 41. Festivala narečnih popevk, ki se bodo jeseni borili za naslov najboljše narečne viže. Tudi letos bo festival potekal v Veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru, in sicer v nedeljo, 12. septembra 2010. Festival bodo prenašali in posneli Radio Maribor, Radio Slovenija in TV Slovenija.
  Nastopajoči bodo tekmovalne skladbe zapeli v živo ob spremljavi Big banda RTV Slovenija.

  Festival narečnih popevk je slovenski glasbeni festival, kjer nastopajoči prepevajo pesmi v različnih slovenskih narečjih. Festival poteka že 45 let in se je v preteklosti imenoval Vesela jesen. Festival narečnih popevk je na začetku potekal v Mariboru, nato so ga preselili v Ljubljano. Od leta 2004 znova poteka v Mariboru v Slovenskem narodnem gledališču.

  Na Festivalu narečnih popevk 2010 se bodo predstavili:

  Skupina Rom Ton (zapeli bodo pesem Vrba),
  Blaž Drobnak (Mari, Mari),
  Maja Oderlap (Jager Muzikant),
  Ela (Najlepši pušlc),
  Starši ensemble (Uči Utrük),
  Folkrola (Fujtenudl),
  Prifarski muzikanti ( N´spumlad),
  Zaka' pa ne (Mlejku),
  Dušan Sadar (Lejta),
  Skupina Dežur (Šokica),
  Ansambel Donačka (Lubejzn – Čüdna stvar) in
  Skupina Crescendo (Prleška napitnica).

  Lanski zmagovalci
  Zmagovalec 40. Festivala narečnih popevk je bil Domen Kumer s pesmijo Marička Štajerka, ki so jo izglasovali gledalci in poslušalci. Strokovna žirija je izbrala pesem Vejnec skuznatih rouž v izvedbi Rudija Šantla. Za najboljša narečna besedila pa so razglasili besedila skladb, ki so jih zapeli Lidija Kodrič, Ansambel Štrk in Rudi Šantl.

  http://www.rtvslo.si/zabava/glasba/kdo-bo-jeseni-na-festivalu-narecnih-popevk/228430

  Več o lanskem Festivalu narečnih popevk 2009

  Slovenski Festival narečne popevke, ki z manjšimi prekinitvami in spremembami potekal vse od leta 1962, je strokovna komisija izmed petdesetih prispelih skladb izbrala 15 popevk z besedili v narečjih slovenskih pokrajin. Prireditev, ki jo je povezovala z zabavnimi vložki Lara P. Jankovič, nam je na eni strani postregla z novimi, še neuveljavljenimi izvajalci, na drugi strani pa že s pravimi legendami slovenskih popevkarskih noči. Po mnenju strokovne žirije, so si nagrado za najboljšo skladbo »Vejnec skuznatih rouž« razdelili avtor glasbe in narečnega besedila MIŠO KONTREC, aranžma pa je naredil IGOR PODPEČAN (Zlati zvoki) in izvajalec popevke je bil RUDI ŠANTL, prav tako legenda slovenske glasbene scene. Strokovna žirija je omenjenim avtorjem in izvajalcu predala prvo nagrado za najboljše narečno besedilo. Nagrado za popevko po izboru gledalcev in poslušalcev, ki so svoj glas oddali preko telefona, pa je prejel Domen Kumer iz Maribora za skladbo »Marička Štajerka«.
  Na odru nas je s svojo podobo in glasom presenetila tudi Anita Kralj, ki pa kljub odlično zapeti in spevni melodiji, ni prejela nobene nagrade stokovne žirije.

  V zaodrju je bilo moč čutiti napetost in pričakovanje, ob razglasitvi rezultatov in nagrad pa smo bili priča vidno razočaranim obrazom nekaterih avtorjev in izvajalcev. Kljub temu, da se je na pogostitvi trlo lepo število novinarjev in znanih ter manj znanih obrazov, nanjo zmagovalca Domna Kumra ni bilo.

  Nagrade 40. festivala narečnih popevk:

  NAGRADE ZA NAJBOLJŠA NAREČNA BESEDILA

  1. nagrado je prejel avtor MIŠO KONTREC, za besedilo skladbe »VEJNEC SKUZNATIH ROUŽ«, v izvedbi RUDIJA ŠANTLA.

  2. nagrado je dobil avtor MARKO KOČAR, za besedilo skladbe »KAJŽICA NA STARI GORI«, v izvedbi ansambla ŠTRK.

  3. nagrado za narečno besedilo je po oceni strokovne komisije je pripadlo  METKI RAVNJAK JAUK, za besedilo skladbe »ZDEJ ANGELI SO ZAPELI«, v izvedbi LIDIJE KODRIČ.

  NAGRADA ZA NAJBOLJŠO SKLADBO PO IZBORU STROKOVNE KOMISIJE

  Skladba »VEJNEC SKUZNATIH ROUŽ«, avtorjev MIŠA KONTRECA in IGORJA PODPEČANA, v izvedbi RUDIJA ŠANTLA.

  GLAVNA NAGRADA ZA POPEVKO PO IZBORU GLEDALCEV IN POSLUŠALCEV

  Pesem »MARIČKA ŠTAJERKA« avtorjev BORISA ROŠKERJA, METKE RAVNJAK JAUK in LOJZETA KRAJNČANA, v izvedbi DOMNA KUMRA.

  http://expressnovice-dinamika.com/dogodki/pomembni-dogodki/77-40-jubilejni-festival-narenih-popevk-2009.html

  Objavljeno v Etno glasba

  Turistično društvo Krško, Turistična agencija BooM in radio Veseljak organizirajo II. FESTIVAL ŽENSKIH NARODNO ZABAVNIH SKUPIN NA VALOVIH S(L)AVE.

  Festival je namenjen ženskim skupinam, ki se sicer uspešno merijo na različnih festivalih skupaj z moškimi skupinami. Ta festival pa je edina priložnost, da se same pomerijo med seboj. Že prvi festival je pokazal, da je zadetek v polno. Prva zmagovalna skupina je bil ansambel Polka punce.

  Namen tega festivala je vzpodbuditi ženske glasbene skupine, k še bolj zavzetemu delu in prispevati k njihovi popularnosti in doseganju kvalitete. S festivalom želimo promovirati kraj festivala in Posavje nasploh. Z recikliranjem starih melodij želimo obnoviti skladbe, ki so morda tudi po nepotrebnem pozabljene, so pa del slovenske narodno zabavne zgodovine.

  KRAJ IN ČAS: SOBOTA, 22.maj 2010 ob 19:00, v dvorani Kulturnega doma v Krškem.

  POGOJI:
  Ženske narodno – zabavne glasbene skupine igrajo v živo brez tehničnih pripomočkov. Razen ozvočenja, ki ga priskrbijo organizatorji. Festival neposredno prenaša radijska postaja Radio Veseljak.

  Vsaka skupina mora v živo zaigrati po tri skladbe različnega ritma v vokalni izvedbi. Prva skladba je priredba ene od skladb slovenskega ansambla, ki je nastopal in snemal v letu 1970 (npr.: Avsenik, Slak, Beneški fantje, Štirje kovači, itd.), druga skladba je lahko tudi lastna skladba in je tematska (tema v besedilu je domovina-Slovenija), tretja pa je instrumentalna po izbiri.Vsaka od skladb lahko traja največ 4 minute.

  NAGRADE:
  Organizatorji podeljujejo naslednje nagrade:
  - Plaketa (»S(l)avski val«) + 200EUR = nagrada najboljši skupini v celoti
  - Plakete z denarno nagrado bodo podeljene tudi drugo in tretje uvrščenim
  - Drugo uvrščena skupina poleg plakete prejme še 150EUR
  - Tretje uvrščena skupina pa prejme poleg plakete še 100EUR
  Vse sodelujoče skupine prejmejo spominsko darilo.

  OCENJEVANJE:
  Nastopajoče ženske narodno zabavne skupine ocenjujejo poslušalci radija Veseljak z SMS sporočili in preko spletnih strani. Obiskovalci v dvorani pa glasujejo z glasovalnimi lističi. Glasovi občinstva se zaradi možnosti celovite spremljave glasbe in nastopa pomnožijo s faktorjem 2. Skupno število glasov poslušalcev rada in obiskovalcev v dvorani oblikujejo vrstni red skupin.

  PRIJAVE:
  Ženske narodno zabavne skupine se lahko prijavijo na naslov:
  Turistična agencija BooM Krško, Hočevarjev trg 3, ali na e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali po faksu: +386(0) 7 49 01 085 ter z obrazcem na spletni strani www.veseljak.si. Ob prijavi je potrebno navesti naslednje podatke:
  · ime skupine
  · naslov skupine
  · ime in priimek vodje skupine
  · sestav skupine
  · naslove skladb, s katerimi bodo nastopile, podatki o avtorjih.

  ROK ZA PRIJAVO:
  Ženske narodno zabavne skupine, ki želijo nastopiti na 2. festivalu Na Valovih S(l)ave, se morajo prijaviti do 25. aprila 2010.

  Obširni opis in navodila dobite TUKAJ. Prijavnica pa je TUKAJ.

  Objavljeno v Narodno zabavna

  Zavod za kulturo in turizem Kostel  je še za nekaj dni podaljšal rok za prijavo skladb na festival etno glasbe EtnoKostel 2010, ki bo potekal v sklopu kulturno - etnološke prireditve »Tamburanje va Kostele«.noglasbe ETNOKOSTEL 2010.

  Skladbe pošljite najpozneje do 7. aprila 2010 na naslov:
  Zavod za kulturo in turizem Kostel, Fara 30, 1336 Kostel, s pripisom "Etnokostel 2010"

  Festival bo potekal v soboto, 26. junija 2010, na prireditvenem prostoru pri Fari. Nastopajoči bodo tekmovalne skladbe izvedli v živo, ob spremljavi tamburaškega orkestra.

  Več o pogojih prijave

  Objavljeno v Etno glasba

  "Veseli nas, da gre končno narodna glasba med ljudi, kamor tudi sodi," je za MMC povedal Andrej Hofer, voditelj, urednik in scenarist festivala Slovenska polka in valček.

  Festival Slovenska polka in valček bo 9. aprila ob 19.55 v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču. Neposredni prenos pa si boste lahko ogledali in poslušali na 1. programu TV in Radia Slovenija ter na Radiu Maribor.

  Festival se po Hoferjevih besedah predvsem po zaslugi v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija Antona Guzeja seli na veliko večje prizorišče. 16. Slovenska polka in valček bo namreč potekala v Marmorni dvorani na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču, kjer je že potekala letošnja Ema. Jeseni se bodo prav tam predstavili tudi izvajalci na Slovenski popevki.

  "Tako bomo lahko dali priložnost tudi drugim gledalcem, ki bodo lahko prišli navijati za svoj ansambel," je za MMC povedal Hofer na novinarski konferenci, kjer je 14 izvajalcev letošnjega festivala izžrebalo vrstni red nastopanja.

  Festival z novo podobo z "masovno uvodno točko"
  "Festival želimo pokazati v najlepši luči, smernice so dobre. Pripravljamo tudi masovno uvodno točko, v kateri bo sodelovalo 100 ljudi - godba na pihala, 30 plesalcev, nastopila pa bosta tudi lani nagrajena ansambel Roka Žlindre in ansambel Golte," je še pojasnil Hofer in dodal, da bo festival dobil tudi novo grafično podobo, novo melodijo in večjo sceno. "Vse je drugače in celotna ekipa se tega veseli, čeprav je predpriprav veliko," pravi.

  Strokovna žirija pogreša inovativna in globlja besedila
  Do 8. marca je strokovna žirija v sestavi Smiljan Greif, Janez Dolinar, Jani Lipičnik, Alfi Nipič in Anka Jazbec izmed 76 prispelih izbrala 14 skladb - sedem polk in sedem valčkov. Kot je povedal Hofer, so člani žirije pogrešali inovativna in globlja besedila, ki bi bila tudi bolj vesela. Komisija je še ocenila, da manjka svež pristop pri aranžmajih, pohvalili pa so dejstvo, da se je letos prijavilo več klavirskih kvintetov.

  Večina ansamblov s Štajerske
  In še kot zanimivost: letos bodo na odru festivala (ta bo potekal 9. aprila ob 19.55 v Marmorni dvorani, neposredni prenos pa bodo prenašali na 1. programu TV in Radio Slovenija ter Radio Maribor) stali ansambli pretežno s Štajerske, saj je bilo malo prijav tako iz Gorenjske kot Dolenjske in nobene iz Primorske.

  Udeleženci letošnjega festivala so svoje številke nastopa izžrebali s pomočjo velike torte. Pod avbami na torti so se skrivale številke nastopa, nastopajoči pa so se nato s svojim delom čokoladne specialitete tudi posladkali.

  Vrstni red nastopajočih (liha števila so valčki, soda pa polke):
  1. Zdaj, ko je daleč dom – Lisjaki
  2. Muzikanti, muzikanti – Tapravi faloti
  3. Vem, da nisem sama – Donačka
  4. Nas glasba osrečuje – Rudi Šantl in Šank kvintet
  5. Sedem let sva se ljubila – Iskrice
  6. Drobna laž – Pajdaši
  7. Le noč bo prespala ob meni – Zapeljivke
  8. Ljubim ženo poročeno – Veseli svatje
  9. Nekoč bom jaz tvoj angel – Domen Kumer s prijatelji
  10. Fičfirič – Novi spomini
  11. Pesem o ljubezni – Štajerski baroni
  12. Pa naj ji bo – Naveza
  13. Pridi nazaj – Skupina zaka' pa ne
  14. Še čakam te – Vihar

  Več: http://www.rtvslo.si/zabava/glasba/foto-letosnjo-slovensko-polko-in-valcek-bodo-odprli-lisjaki/225794

  izbor_SPV
  Številke nastopa je skrivala slastna torta.

  Objavljeno v Narodno zabavna

  Ne zamudite roka prijave na javni natečaj za Festival narečne popevke. Tudi letos bo festival potekal v  Veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru, in sicer v nedeljo, 12. septembra 2010. Festival bodo prenašali in posneli Radio Maribor, Radio Slovenija in TV Slovenija.
  Nastopajoči bodo tekmovalne skladbe zapeli v živo ob spremljavi Big banda RTV Slovenija.

  Skladbe pošljite najkasneje do 28.marca 2010 na naslov:

  RTV Slovenija, Regionalni center Maribor
  Ilichova 33
  2106 Maribor

  s pripisom "Festival"

   

  Več o razpisnih pogojih:

  http://www.rtvslo.si/files/razpisi_natecaji/2010/festival_narecnih_popevk_2010.pdf

  http://www.rtvslo.si/razpisi

  Objavljeno v Etno glasba

  Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj organizira tradicionalno glasbeno prireditev GLAS MLADIH 2010.

  Vabijo vse mlade glasbenike od 10 do 30 let starosti, da pridejo na avdicijo. Na avdicijo vabijo tudi mlade voditelje/povezovalce programa stare od 12 do 25 let starosti.

  Prijave sprejemajo do vključno sobote, 20. marca 2010.

  Mladi glasbeniki se lahko prijavijo v dveh kategorijah - neobjavljena ali že objavljena domača ali tuja skladba. Več informacij najdete na spletni strani http://www.zik-crnomelj.eu (glej pod Kultura – Glas mladih) ali po telefonu 07 30 61 392.

  Več o razpisu in avdicijah za festival Glas mladih 2010.

  Objavljeno v Pop/Rock

  OPOZORILO! infoglasbeni.net uporablja piškotke.

  Če niste spreminjali nastavitev v brskalniku, se avtomatsko strinjate z uporabo piškotkov. Learn more

  I understand

  Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje spletne storitve, analizo uporabe, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.